Tarihçe

Elektronik cihazlar imalatı alanında faaliyet gösteren Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD)’nin kuruluşu Türkiye’de elektronik sanayinde seri üretiminin ivme kazandığı 1970’lı yılların başına uzanmaktadır. Üyelerimiz elektronik sanayi alanında AR-GE, üretim ve ihracat yapan, ve önemli istihdam yaratan  şirketlerden oluşmaktadır.

Elektronik sektörü sadece kendi başına  büyüme ve nitelikli istihdama yaratan bir sektör değildir,  donanımı ve yazılımı  ile dijital dönüşümün odağında yer almakta, tüm  sanayi ve hizmet sektörlerinin ortak paydasını teşkil etmektedir. Sürdürülebilir  ekonomik büyüme  ve refah düzeyin yükseltilmesinde elektronik sanayi kritik bir rol oynamaktadır.

Amacımız  küresel çapta rekabet edebilen, Türkiye’de üretime, ihracata, istihdama, ekonomik büyümeye ve refahın yükselmesine katkı yapan bir elektronik sektörü yaratmaktır. Derneğimiz, üyelerimizle, resmi kuruluşlarla, odalarla ve diğer sektörel kuruluşlarla  işbirliği içinde bu amacın  gerçekleşmesi için çalışmaktadır.