Dış İlişkiler

Derneğimiz, uzun yıllardır Avrupa’da dijital teknoloji endüstrisini temsil eden DIGITALEUROPE üyesidir. Bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici elektroniği sektörlerinin çatı örgütü olan DIGITALEUROPE bu sektörlere ilişkin Avrupa Birliği politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında etkin rol oynamaktadır.

DIGITALEUROPE çalışma komisyonlarına etkin katılım sağlayan ECİD  bu örgüt üzerinden AB politikalarında söz sahibi olmaya çalışmaktadır.