Döviz kurunda yaşanan istikrarsızlıktan kaynaklanan sebelerden dolayı televizyon imalat sanayimizin 2021 yılı iç piyasa satışlarında adet bazında yüzde 17 düşüş yaşanmıştır. Pandeminin devam eden olumsuz etkilerine karşın  sektörün  ihracatındaki adet bazında düşüş yüzde 9 ile sınırlı kalmıştır.  Iç piyasa satışları ve ihracattaki bu düşüşlere bağlı olarak sektörün 2021 yılı toplam üretimi adet bazında bir önceki yıla göre yüzde 11 gerilemiştir. Sektör 2021 yılında yaklaşık 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir.