Türk televizyon imalat sanayi en fazla ihracatı Gümrük Birliği pazarına yapmaktadır. 2023 yılında AB
TV pazarındaki yaklaşık yüzde 18’lik daralmaya karşın sektörümüz bu pazara olan ihracatını adet
bazında yüzde 4.3 artırmayı başarmıştır. 2023 yılı televizyon ihracatımız 2022 yılına göre yüzde 6.6
artarak 945 milyon dolar olmuştur.

Sektör, 2023 yılı iç piyasa satışlarını adet bazında yüzde 17 artırmıştır. İhracat ve iç piyasa
satışlarındaki bu artışlara paralel olarak 2023 yılında TV imalat artışı yüzde 8 olarak gerçekleşmiştir.