TV imalat sanayimizin 2022 yılı iç piyasa satışları bir önceki yıla göre önemli değişilik göstermemiş,

yaklaşık aynı seviyede kalmıştır. Buna karşılık sektörün 2022 yılı ihracatında adet bazında yüzde 10.7
oranında bir düşüş yaşanmıştır. İhracattaki bu düşüşe bağlı olarak sektörün 2022 yılı üretimi yüzde
7,8 azalmıştır. İhracatta gözlenen düşüşte Gümrük Birliği pazarındaki küçülme ve Polonya, Slovakya,
Macaristan gibi Avrupa Birliği ülkelerinde imalat yapan büyük TV üreticilerinin yoğun rekabeti önemli
rol oynamıştır.