DIGITALEUROPE Genel Kurulu ve üye dernekleri bir araya getiren DIGITALEUROPE Ulusal Dernekler Günü  5-6 Haziran 2018 tarihlerinde Brüksel’de yapıldı. ECİD olarak katıldığımız bu etkinliklere, Avrupa çapında politika yapıcılar, karar vericiler, endüstri temsilcileri (bilgi, iletişim ve tüketici elektroniği sektörlerini temsil eden ulusal derneklerin temsilcileri ile  şirketlerin temsilcileri ) katıldılar. Her  iki etkinlikte Avrupa dijital endüstrilerinin küresel rekabet gücünü destekleyici iş ortamına ilişkin güçlü ve zayıf yönler, tehditler, fırsatlar, izlenmesi gereken politikalar ve yapılması gereken yasal düzenlemeler en üst düzeyde  tartışıldı.

Karar vericiler tarafında  Güvenlikten Sorumlu  Avrupa Komisyonu Komiseri  Sir Julian King internet ortamın kötü niyetli amaçlar için kullanılmasının önlenmesi yönündeki politika ve yasal düzenleme çalışmalarını anlattı.  “DG Connect” Genel Müdürü Sn. Roberto Viola  dijital ortak pazarın şekillenmeye başladığını, herkesin yapay zeka, siber güvenlik, 5G gibi teknolojilerden yararlanması için dijital yatırımları teşvik etmek gerektiğini belirterek, dijital dönüşüm için AB Komisyonu’nun vizyonu ve önceliklerine değindi. Avrupa Parlementosu Üyesi Bayan Henna Virkkunen inovasyon dostu düzenlemelerin ve dijital ortak pazarın inşasının önemini vurguladı.

Özetle aşağıdaki noktalar vurgulandı:
•    Dijital dönüşüm otomotiv, bankacılık, üretim,enerji, sağlık başta olmak üzere tüm geleneksel endüstri sektörlerini etkilemektedir. Her sektör kendi djital dönüşüm sürecini gerçekletirmek için yoğun bir çaba içindedir.
•    Bugün Avrupa’da katma değerinin % 75’i geleneksel sanayilerin dijital dönüşümü ile yaratılmaktadır.
•    Veri ekonomisinden azami şekilde yararlanmak için Avrupa dijital ortak  pazarı biran önce tamamlanmalı; ulusal düzeyde ayrı yasal düzenlemeler  ve uygulamalar ile Avrupa pazarı parçalara ayrılmamalı.  Avrupa çapında geçerli yasal düzenlemeler olmalı. Bu yasal düzenlemeler yapılırken aşırı bürokrasi yaratılmamalı.
•    Sektör firmalarının finansmana, pazara ve nitelikli iş gücüne erişimi kolaylaştırılmalı.
•    Avrupa şirketlerinin % 40’ı aradığı  bilişim uzmanlarını bulmakta zorlanmaktadır. 2020 yılında Avrupa’nın dijital sektöründe 1 milyon istihdam açığının olacağı öngörülmektedir. Sadece büyük veri analizi için 100 bin uzmana ihtiyaç vardır. Gerekli yeteneklerin yetiştirilmesi için eğitime yeterli düzeyde yatırım  yapılmalı; ayrıca Avrupa küresel yetenekleri kendisine çekecek adımları atmalıdır.
•    Endüstri 4.0 devriminin en önemli kolaylaştırıcısı durmundaki hızlı internet altyapı yatırımlarına ivme kazandırılmalıdır.
•    Kisisel verilerin korunması ve siber  güvenlikle ilgili endişeler mutlaka ortadan kaldırılmalı.
•    Avrupa’nın dijital dönüşümün liderliğine oynayabilmesi için,  Avrupa Komisyonu KOBİ ve start-up firmaların büyüme firstlarını kullanmalarına yardımcı olacak politika ve eylemleri hayata geçirmelidir. Avrupa büyük şirketlerle KOBİ ve start-up firmalar arasında işbirliğini inşa etmelidir. Bunun için gerekli eko-sistem kurulmalıdır.

Dijital Türkiye Platformu üyeleri TÜBİSAD ve Türkiye Bilişim Vakfı temsilcileri ile beraber katıldığımız bu etkinliklerden Türkiye’nin dijital dönüşüm politikalarına girdi oluşturabilecek önemli bilgilerle döndük.
DIGITALEUROPE Avrupa çapında dijital endüstri sektörlerinden yaklaşık 36 000 firma ve 40 ulusal derneği temsil etmektedir ve dijital endüstrinin Avrupa’daki yegane sesi konumundadır.