Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Aralık 2018 Salı günü saat 10:30’da Balmumcu Şakir Kesebir Caddesi, Gazi Umur Paşa Sokak No:32, Kat:4, Daire 12, Balmumcu Plaza 2 Beşiktaş’taki Dernek Merkezimizde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 18 Aralık 2018 Salı günü aynı saat  ve yerde yapılacaktır.
Katılmanız dileği ile bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

İHSANER ALKIM
Başkan

GÜNDEM:

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Başkanlık Divanı seçimi
  3. 2016-2017-2018 yılları faaliyet raporu, hesap durumu ve denetçi raporlarının okunması ve görüşülmesi
  4. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibra edilmesi
  5. 2019-2020-2021 dönemi Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  6. 2019-2020-2021 dönemi Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  7. 2019-2020-2021 dönemi program ve bütçe tasarısının görüşülmesi ve tespiti
  8. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülerek karara bağlanması
  9. Dilek ve öneriler
  10. Kapanış