Üyelerimizden Duyurular

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 18 Aralık 2018 Salı günü aynı saat  ve yerde yapılacaktır.
Katılmanız dileği ile bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

 

İHSANER ALKIM
Başkan

GÜNDEM:

Açılış ve saygı duruşu
Başkanlık Divanı seçimi
2016-2017-2018 yılları faaliyet raporu, hesap durumu ve denetçi raporlarının okunması ve görüşülmesi
Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibra edilmesi
2019-2020-2021 dönemi Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
2019-2020-2021 dönemi Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
2019-2020-2021 dönemi program ve bütçe tasarısının görüşülmesi ve tespiti
Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülerek karara bağlanması
Dilek ve öneriler
Kapanış